Erfgrens

Erfgrens

Verschillende soorten erf- en perceelafscheidingen
Er zijn verschillende soorten erf- en perceelafscheiding. Zoals een schutting, hek of tuinmuur. Schuttingen zijn verkrijgbaar in meerdere soorten materiaal, zoals beton en hout. Al deze bouwwerken kunnen vergunningsplichtig zijn, dit hangt af van bepaalde voorwaarden. Het is ook mogelijk om uw erf of perceel af te sluiten door middel van een rij coniferen of een heg. In dit geval heeft u geen vergunning nodig. Wel is het belangrijk om vooraf te overleggen met uw buren waar de erfgrens ligt, bijvoorbeeld over de plek van de heg.

Erfens openbaar gebied

Of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een hout beton schutting, hek of tuinmuur hangt af van de plaats van het bouwwerk. Wanneer een bouwwerk aan openbaar toegankelijk gebied grenst, is een vergunning in veel gevallen vereist. Grenst uw schutting bijvoorbeeld aan de openbare weg of aan openbaar groen of water? Controleer dan eerst bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft.

Voor het bouwen zelf is geen omgevingsvergunning nodig
Een scheidsmuur of andersoortige afscheiding mag u vrijwel altijd vergunningsvrij op de grens van naburig erf of eigen perceel plaatsen wanneer de afscheiding lager dan 1 meter hoog is. Het maakt hierbij niet uit of het aan de voor-, zij-, of achterkant is. Er geldt een uitzondering voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde dorps- en stadsgezichten. Bouwt u een afscheiding hoger dan 1 meter, maar lager dan 2 meter? Dan mag u deze vergunningsvrij plaatsen zolang er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  1. Er staat al een gebouw op het erf of perceel waar u wilt bouwen;
  2. De afscheiding wordt achter de voorgevelrooilijn geplaatst;
  3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de openbare weg of openbaar groen.

Wilt u een afscheiding bouwen aangrenzend aan een monument of een door het Rijk aangewezen beschermd dorp- of stadsgezicht? U kunt in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Ook kunt u een vergunningscheck doen op www.omgevingsloket.nl

Voor de voorkant gelden aparte maatstaven. We hebben het dan over het gedeelte voor de voorgevelrooilijn erfgrens. Een afscheiding met een maximale hoogte van 1 meter, mag zonder vergunning geplaatst worden. Voor het plaatsen van een afscheiding hoger dan 1 meter, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Woont u in een hoekwoning? De zijgevel die gericht is op het openbaar gebied wordt ook gezien als voorgevelrooilijn. Wanneer u voldoet aan alle genoemde voorwaarden mag u een perceel- of schutting plaatsen zonder omgevingsvergunning. Dit geldt ook wanneer u iets wilt veranderen aan de huidige afscheiding (wanneer er al een muur of schutting staat op de erfgrens).

U mag niet vergunningsvrij bouwen aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruik wordt.

Mag u zonder omgevingsvergunning bouwen?
Om te controleren of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen, kunt u het best de stappen in onderstaand schema doorlopen.